Strona Węgier

 

DFK

Budynek DFK

Budynek Mniejszości Niemieckiej znajduje się w byłej remizie strażackiej

Mieści się w nim:
Biuro DFK wraz z biblioteką
Biblioteka Gminna
Biuro Hodowców Gołębi Pocztowych