Strona Węgier

 

Historia

Nazwa Węgry prawdopodobnie wywodzi się od nazwy węgierskich osadników, którzy niegdyś zamieszkiwali tę ziemię. Pierwsze wzmianki na temat istnienia wsi Węgry pochodzą z roku 1295, kiedy to 17 listopada ziemie te przeszły pod panowanie duszpasterza Wikariusza Koszyckiego. W tych oto czasach, ludność Węgier spotkało wiele nieszczęść, w XIV i XV wieku - prawie w całości wymarli mieszkańcy  w skutek panującej epidemii cholery. Kolejne zasiedlenie tych terenów nastąpiło w XVI w. około roku 1582. W tym okresie przez Węgry przeszły wojska Stefana Batorego, który był z pochodzenia Węgrem. W roku 1514 wioskę zakupił opolski książę a w 1534 roku wieś Węgry miała 10 ludzi oraz 10 łanów ziemi. W roku 1618 liczyła 15 kmieci, 11 zagrodników i chałupników. W latach 1723-25 był tu młyn i 16 ludzi, w roku 1830 w Węgrach były 74 domy i 444 mieszkańców, szkoła katolicka, młyn wodny i stolarnia. W okresie  tym większa część mieszkańców zajmowała się uprawą roli, hodowlą bydła oraz trzody. W roku 1784 w sąsiedniej miejscowości Osowiec wybudowano fabrykę, co objawiło się znacznym ożywieniem gospodarczym dla Węgier jak i również pobliskich wMost w Węgrachsi. Fabrykę tę określano jako zakład nad Małą Panwią pod Węgramidopiero król Fryderyk Wilhelm II nadał pobliskiemu osiedlu wraz z fabryką nazwę Koenigshuld , co oznacza "łaskę królewską". W latach 1903 - 1905 Węgry nawiedzają kolejne klęski - najpierw ogromny pożar niszczy prawie całą wieś a później straszliwa powódź zalewa resztki pozostałości, m. in. drewniany most na rzece Małej Panwii.Najstarszym zabytkiem Węgier jest kapliczka dzwonnicza zbudowana w roku 1836, która dzisiaj stanowi pomnik ku czci poległych. Do zabytków należy również most na rzece Mała Panew - zbudowany w roku 1903, zaprojektowany przez włoskich architektów.

W roku 1995 Węgry obchodziły 700-lecie swojego istnienia, pamiątką tej uroczystości jest kamienny pomnik ustawiony przed remizą strażacką.

Mieszkańcy Węgier w roku 1566:

Woyteckh Gambala

Waleckh Genssa, Bauer

Jan Goworeckh

Gendra Karkosckha, Gärtner

Woyteckh Kotula

Urban Kula (Khula), Bauer

Hedwiga Losskowa

Climeckh Madoinka

Barteckh Madoinkha

Pawel Madonna, Gärtner

Miczeckh Maduneckh, Gärtner

Gureckh Ogureckh

Blazieckh Polatscheckh

Stanieckh Postul, Scholtis

Wienczeckh Ratey

Waczlaw Schmiessenka

Maczeckh Scholtis

Stanieckh Scholtis, Bauer

Waleckh Stopackh

Źródło: „Urbarze dobr zamkowych opolsko - raciborskich z lat 1566 – 1567”