Wielki Post - Strona Węgier

Witamy w Węgrach
wieś z tradycjami...
Witamy w Węgrach
wieś z tradycjami
Menu
Witamy w Węgrach
wieś z tradycjami!
Strona Węgier
Menu
wegry.turawa.pl
Przejdź do treści

Wielki Post

Zwyczaje
Obrzyndy i zwycaje Wielkiego Postu i świont Wielkiej Nocy we familiach nasej Parafii!


Trza wszyskim przipomniejć, ze zawse pochodziły z liturgii Kościoła, abo były jej cynściom. Lód środy Popielcowej to zawse Mutra warzili inse strawy nis w cołkim roku, nołcynściej to buł żur, bez zołdnej łomasty i polywka ściyrka zupa, harynki i pełł kartotfle. Nojlepsi katolicy byli cołki dziyń ło suchym chlebołcku i wodzisce.Rano w Środa Popielcowoł zawse łazili my na Msoł, a potym dostali my na cole krzizyk ze popiołu na znok z cego my powstali i w co się łobrucimy,a chorym i starym ludziom brali do dum tyn popiół, co by Krzizyk zrobić im tes.W cołkim poście łaziło się na Droga Krzizowoł i Gożkie Żale. Nie było zołdnej zabawy ani rozrywki. Przed Niejdzielom Palmowom to się sło na palmo, ale u nołs som z wiyrzby i nie mugło sieje utargać po godzinie 15.00; bo Pon Jezus ło tej godzinie umiyroł na Krzizu to było wzbruniune Pun Bucek bardzo ciyrpioł. Potym se poświynciło te palmy, kiedy se prziniusło do chałpy to trza buło zjejś jednoł bazia, zęby nołs gardzielu nie bolało.We wielkim tydniu jus zołdyn nie robiuł na polu. Wielki s'Cwourtek robili my krzizyki co se rano roznosili my na: pola, łunki, łogrudki pod strzecha coby nołs strzygły łod rostomajtnych nawałnic, niyscyjśliwych wypadków i coby pola i łunki dobrze łobrodziły, ale trza było iś przed wschodym słońca.A jak się sło to trza było se umyć w rzyce abo krzipopie nogi i rance, tak jak to Pon Jezus muł nogi Apostołum. A we s'Cwortek na wiecór to my śli do studziunki do Ugiun tam se rzykało i spływali my całoł noc i przynosilimy woda nasym domownikum coby się obmyli ze tamtum. Wielki Piontek śli my rano do kościoła na obrzuntki, chtore łodprawioł ksiundz. Na Anioł Pański śli chopcy z klekotkuma na łokoło kościoła trzi razy, bo dzwony jus we Wielki s'Cwourtek przestały bićPotym śli całować krziz, a dziejcium za pocałunek dołwali słodycze abo jajko. Z Wielkim Piontkiym sum tes powionzane prziwiary:- Jaki piuntek taki świuntek.- Msoł św. nie znudzi post nie schudzi.- Jakoł w Wielki Piuntek pogoda takoł w polu uroda.- Jak jys miynso w piuntek to ci go brachnie w świuntek. Wielkoł Sobota Pan Jezus leży w grobie w chałpach je cicho. Mutry piekum kołołce, pucujum na choł glanz, sykujum kosę na świyncunka, dołwajum tam Baba drozdzowoł, Baranka, wandzunka z wandzarni, jajka, sól. Na wiecór były łodprawiane rezurekcje i świyncili świyncunka, potym wartko lejcialo się do chałpy, co by być piyrsym to wtedy dobrze rośnie na polu. A jak jus całoł familia była w duma to się jadło wieczerzoł i dzieliło jajkiym, kozdy musioł się podzielić z jajkiym, bo jak by się który straciuł w lejsie albo mamuna go wywiodła to moł wołać tego z którym się dzieluł jajkiym. Piyrse świynto po msej buło rodzinne śniadanie, potym się sukało zajoncka, dzie nom posfawiuł kosycek.Na południe buł łobiołt z nudel zupum, biołymi kluskuma, kapustum, roladuma i zołzum. Po połejdniu się sło na niespór, a po niesporze buł Kafej. Całe piyrse świynto buło y no dloł samaj familie. W drugie świynto tes była Msoł, a potym chopcy łazili dziołchy lołćwodum. Za każde polunie dziołcha musiała dać krousunki pofarbowane i wydrapane. a dioł wybranka to jus musiały być ekstra fajne krousunki. Po połejdniu to jus wszyscy jechali do łojców, starzyków i krewnych odwiedzić, a małe dziejci po zajuncka, a chopcy zęby polouć wszyskie dziołchy i nazbiyrać połno krousunek.

opracowała: Teresa Gallus
Ostatnia aktualizacja:
Copyright 1999-2023 by @ndi
Wróć do spisu treści