Powiększ godło Orkiestry!

 

>> Historia Orkiestry <<

MENU

Historia
Zdjęcia
Osiągnięcia
Repertuar
Skład
W kościele
Zespół
Koncerty

Orkiestra powstała w roku 1976 przy OSP Osowiec.
Pierwszym Kapelmistrzem orkiestry był Paweł Konieczko.
Następnie, w roku 1991 po wybudowaniu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach, Orkiestra przechodzi z Osowca do Węgier
gdzie przynależy do dnia dzisiejszego.
Od roku 1988 kapelmistrzem orkiestry zostaje  Jan Baron - jeden ze
starszych członków orkiestry. 

    Od roku 1993 obowiązki Kapelmistrza Orkiestry Strażackiej w Węgrach obejmuje Andrzej Bojarski, który jest z nami do dzisiaj


Copyright 2006 by Sonic
© 12.06.2006r.