Nasze dzieje... - Orkiestra Dęta OSP Węgry

Przejdź do treści

Początki Orkiestry sięgają 1976 roku. Wtedy to grupka muzyków zapaleńców, grających najczęściej w orkiestrach kościelnych i rozrywkowych, wpadła na pomysł, aby zebrać się razem i założyć orkiestrę dętą. Na siedzibę wybrali remizę OSP Osowiec. Ponieważ było ich niewielu (ok. 6 osób), rozpoczęli rekrutację chętnych muzyków z okolicznych miejscowości, a także podjęli starania o zakup potrzebnych instrumentów. Pierwsza oficjalna próba Orkiestry (odnotowana w archiwach OSP Osowiec) odbyła się 8 marca 1977 roku i uczestniczyło w niej 12 muzyków. Pierwszym kapelmistrzem został Paweł Konieczko. Orkiestra sukcesywnie powiększała swój stan osobowy – w maju 1977 r. liczyła już 18 członków. Rozpoczęło się również szkolenie młodzieży – na werblach kształciło się 6 uczniów. W zakupie potrzebnych instrumentów muzycznych pomogła finansowo Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu, która zapewniała również dowóz muzyków na próby i występy. Latem 1977 roku Orkiestra uczestniczyła w swoim pierwszym przeglądzie – XVI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Opolszczyzny w Wołczynie. Przez wiele kolejnych lat brała udział w różnych przeglądach i innych imprezach okolicznościowych, prezentując zawsze wysoki poziom artystyczny. Wśród odnotowanych w archiwach sukcesów z tamtego okresu można wymienić zdobycie I miejsca w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych OSP w 1984 i 1989 roku. Po śmierci pierwszego kapelmistrza Pawła Konieczko, pieczę nad orkiestrą na krótko przejął Hubert Pianka, a następnie w roku 1988 kapelmistrzem został Jan Baron. Zmiany restrukturyzacyjne w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu na początku lat 90. dotknęły również Orkiestrę. Nowy właściciel nie był zainteresowany dalszym jej funkcjonowaniem i przestał dofinansowywać jej działalność. Ostatni występ Orkiestry podszyldem OSP Osowiec odbył się 1 maja 1992 roku w czasie obchodów 200-lecia istnienia fabryki w Osowcu. W tym samym czasie nadeszła od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach propozycja przeniesienia Orkiestry do nowo wybudowanej strażnicy w Węgrach (uroczyste otwarcie, z udziałem Orkiestry, nastąpiło 16 maja 1992 r.). Muzycy oczywiście skorzystali z tej propozycji, a strażacy z Węgier z radością przyjęli ich pod swój dach i zapewnili bardzo dobre warunki do dalszego funkcjonowania. W tym okresie Orkiestra liczyła 16 członków. Wszyscy muzycy grali  społecznie i nie pobierali żadnych gratyfikacji finansowych (i tak jest do dnia dzisiejszego). Korzystali z prywatnych instrumentów i kilku zakupionych jeszcze przez FWM w Osowcu. W 1993 roku  kapelmistrzem Orkiestry został Andrzej Bojarski – Tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Opolu. Doświadczenie zawodowe nowego kapelmistrza oraz ciężka praca na próbach wszystkich muzyków pozwoliła w następnych latach znacznie podnieść poziom artystyczny Orkiestry. W 1995 roku po raz pierwszy pod nowym szyldem „Orkiestra Dęta OSP Węgry” bierze udział w Przeglądzie Dorobku Orkiestr OSP w Strzelcach Opolskich i od razu zdobywa I miejsce. W 1996 roku jako jedyna orkiestra z Opolszczyzny startuje w XIV Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Głuchołazach, gdzie zajmuje III miejsce konkurując z bardzo dobrymi orkiestrami z woj. Wrocławskiego i wałbrzyskiego. W 1997 roku zostaje zaproszona na V Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy, gdzie zdobywa I miejsce. W latach 1997 – 2006 regularnie uczestniczy we wspomnianych przeglądach orkiestr OSP i Mniejszości Niemieckiej zdobywając w sumie: 9 razy I miejsce, 3 razy II miejsce, 2 razy III miejsce i 2 raz IV miejsce. Stale również zwiększa się ilość członków Orkiestry. Muzycy otrzymują nowe mundury, czapki i koszule letnie. Zostaje zakupiony nowy zestaw perkusyjny i pulpity. Finansowo przez cały czas wspiera Orkiestrę Urząd Gminy w Turawie i OSP Węgry. Środki na działalność wypracowują również sami muzycy zdobywając nagrody pieniężne na przeglądach i występach okolicznościowych.

Pod koniec lat 90. Orkiestrze zaczyna doskwierać brak młodych muzyków, którzy zasililiby jej szeregi. Rodzi się pomysł, aby we własnym zakresie szkolić młodzież. Podejmują się tego muzycy orkiestry Marek Wieczorek i Andrzej Powrosnik, którzy przeprowadzają rekrutację chętnych do nauki w Szkole Podstawowej w Węgrach. Z ok. 20 chętnych naukę ostatecznie rozpoczęło 9 uczniów. W 2000 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Węgrach powstała filia Ogniska Muzycznego w Ozimku, która od tej pory kształci młodych muzyków zasilających regularnie szeregi Orkiestry. Szkoleniem werblistek, które swoją grą upiększają przemarsze Orkiestry, zajął się natomiast osobiście kapelmistrz Andrzej Bojarski. W 2001 roku Orkiestra odniosła największy sukces zdobywając I miejsce w II Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Domaniowie – udział brało 13 orkiestr z woj. dolnośląskiego i opolskiego. Należy wspomnieć również o występie Orkiestry na I Gogolińskim Przeglądzie Orkiestr Dętych Województwa Opolskiego Gogolin 2002, w którym brały udział najlepsze orkiestry Opolszczyzny zarówno zawodowe (przyzakładowe), jak i amatorskie. Orkiestra z Węgier zajęła IV miejsce tuż za orkiestrami z Górażdży, Zdzieszowic i Tarnowa Opolskiego, zdobywając dodatkowo nagrodę specjalną za najlepszy przemarsz. Rok 2005 obfitował w wydarzenia muzyczne z udziałem Orkiestry. W czerwcu brała udział IV Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Bystrzycy zajmując III miejsce, następnie wyjechała na koncerty do Niemiec, gdzie wystąpiła m.in. podczas  Parkfestival Wetter (Ruhr) 2005 Jazz, Blues und mehr…”, natomiast w lipcu i sierpniu wygrała przeglądy orkiestr OSP i Mniejszości Niemieckiej. W roku jubileuszowym 2006 Orkiestra wystąpiła po raz pierwszy na II Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Byczynie, w którym brały udział orkiestry z woj. opolskiego i wielkopolskiego, zajmując II miejsce. Należy wspomnieć również, że orkiestra regularnie bierze udział w Przeglądzie Zespołów Artystycznych Gminy Turawa, a także innych imprezach okolicznościowych na terenie gminy, jak i poza nią.

Marek Wieczorek

Wróć do spisu treści