Strona Węgier

 

Pomnik ku czci poległych w I i II Wojnie Światowej

Pomnik ku czci Poległych

Pomnik ku czci poległych w latach 1914-1918, 1939-1945 został wzniesiony na pamiątkę żołnierzy, którzy stracili swe życie na pierwszej i drugiej Wojnie Światowej.

Kapliczki (dzwonnice) zbudowane zostały w 1836r. Rzeźba św. Jana Nepomucena pochodzi z połowy XIX w. W roku 1837 postawiono krzyż i wybudowano lewostronną kapliczkę z figurą Św. Urbana - patrona naszej miejscowości, w latach 1936-37 dobudowano drugą kaplicę z figurą najświętszej Marii Panny, a w każdej z kaplic zawieszono dzwon, jednakże jeden z nich został przetopiony w czasie drugiej wojny światowej.

Św. Jan Nepomucen, żyjący w latach 1350-1393, był czeskim księdzem zamordowanym przez króla Wacława IV i wrzuconym do rzeki Wełtawy w Pradze. Gęstość rzeczek, stawów i mokradeł, a także bliskość Czech i pobożne upodobanie spowodowały, że na Śląsku tak bardzo rozkrzewił się kult czeskiego świętego - Jana Nepomucena, nazwanego tutaj Nepomuckiem. Świętemu postawiono na śląskiej ziemi niezliczoną ilość figurek i kapliczek. Tak się tu zadomowił, że stał się prawdziwym śląskim świętym. Czczony jest jako patron sakramentu spowiedzi, dobrej sławy, strzegący mostów, ratownik podczas powodzi.