Strona Węgier

 

Szkoła Podstawowa Węgry

 

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły >>

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach oferuje:

 

I.   I.  W ramach zajęć obowiązkowych

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych

(zgodnie z planem nauczania wg MENiS)

 

·      3 godziny języka angielskiego i języka niemieckiego – klasy I – III

·       4 godziny języka angielskiego i języka niemieckiego – klasy IV – VI

·       od IV klasy język angielski i język niemiecki z podziałem na grupy

·        1 godzinę informatyki od klasy I

 

Nasi uczniowie znajdują się na wysokich pozycjach w konkursach gminnych i kuratoryjnych oraz olimpiadach ogólnopolskich.

 

II.     W ramach zajęć nadobowiązkowych

A.    Koła przedmiotowe i artystyczne:

  • teatralne

  • przyrodnicze

  • matematyczne

  • polonistyczne

  • informatyczne

  • taneczne

  • muzyczne – chór

B.      Zajęcia reedukacyjno – kompensacyjne.

 

C.    Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

 

D.     Zajęcia logopedyczne.

 

E.      W każdym dniu tygodnia 1 godzina zajęć świetlicowych przeznaczona jest na odrabianie pracy domowej.

 

III.   Działania opiekuńcze

A.Codziennie odbywają się zajęcia świetlicowe od godziny 7.00 do 7.50 oraz od 12.30 do 16.00.

B. W ramach dodatkowej dopłaty możliwość uczęszczania na obiady.

C. Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

D. Dzieci są pod stałą opieką lekarza oraz pielęgniarki szkolnej.

E.  Na początku każdego roku przeprowadzone są badania wad postawy

 

IV.    Naukę gry na instrumentach w ramach ogniska muzycznego

 

Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” w góry

 


Szkoła Podstawowa w Węgrach z roku 1925

Pierwszy budynek szkoły w Węgrach powstał w roku 1879, w okresie międzywojennym wzniesiono nowy obiekt z czterema klasami, ale został spalony w początku roku 1945 - odbudowany w latach 1946-48.